Main Page Sitemap

Transportstyrelsen bonus malus


Istället läggs kostnaden för fordonsskatten till förmånsvärdet, vilket innebär ökad kostnad för innehavare av förmånsbilar.
Välj drivmedelDieselBensin, du måste välja drivmedel!
Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.
Söka fordonsuppgifter med registreringsnummer.Du utgår då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin).Är du nöjd med informationen på sidan?Bonus Bonus: den femåriga skattebefrielsen för nya bilar tas bort och istället införs en bonus.Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook.CO2: 120g/km, listpris: 341 000kr, exempelbil diesel CO2: 140g/km Listpris: 341 000kr Fordonskatt /år 2 615 /år Fordonskatt /år 6 193 /år Total ökning efter 2 710 /år 3 578 /år - Så här fungerar bonus-malus: Malus tabData label.Miljötillägget Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.Dieseldrivet fordon grundbelopp koldioxidbelopp grundbelopp koldioxbelopp miljötillägg bränsletillägg Samma sak gäller för elhybrider, om de släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. .Från och med år fyra är skatten 22 kronor per gram över 111 gram.Koldioxidbeloppet är 82 kronor per gram om fordonet släpper ut över 95 och upp till 140 gram koldioxid per kilometer, och 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 140 gram per kilometer.Miljötillägget är 250 kronor per år och betalas för dieseldrivna fordon.Från och med 1 juli ingår inte längre fordonsskatt i förmånsvärdet.Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som slots casino sverige spelare berörs av bonus malus.Det är personbilar klass 1 och 2 (husbilar lätta lastbilar samt lätta bussar satta i trafik från och med om berörs.Drivmedel, drivmedel, om bilen är en elhybrid anger du förbränningsmotors drivmedel.Från och med beräknas fordonsskatten enligt EUs nya körcykel wltp.Med nya menas fordon som blir skattepliktiga (tas i trafik) för första gången den eller senare.Hitta koldioxidvärdet för registrerat fordon (registreringsnummer finns).
De fordon som idag har en femårig skattebefrielse påverkas inte.

Miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor.


Sitemap