Main Page Sitemap

Miljöbil bonus malus


Bränslefaktorn för dieselbilar ersätts med ett bränsletillägg på ca 13,52 multiplicerat med antalet gram koldioxidutsläpp per kilometer.
Det gör man bäst genom beskattningen av bränslen.
Därefter är skatten fordonsskatten 22 kronor per gram över 111 gram per kilometer.
Den snåla laddhybriden kommer att vara mer eftertraktad än den konventionella bilen.I dag får dessa bilar inte ta del av supermiljöbilspremien.Kalkylen ser inte lika bra ut som för laddhybriden.De flesta laddhybrider ger sämre klimatnytta än en diesel som körs på ren biodiesel.Bonus malus-systemet berör endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.Regeringen sviten poker går nu vidare med förslaget.Renodlade batteribilar får bonusen höjd från 40 000 kronor till 60 000 kronor.Översynen har gjorts i samband med prop.Totalt tillfrågades 2 211 personer, varav 1 352 svarade på enkäten.EU:s nuvarande testkörcykel, nedc, som ligger till grund för bilarnas utsläppsvärden, håller på att ersättas av en ny metod kallad wltp.I det lagförslag som regeringen avser att gå fram med fastställs reduktionsnivåer för åren 20Reduktionsnivån för bensin föreslås vara 2,6 2018 och öka till 4,2 2020.Ovanpå det tillkommer elkostnaden för 1 000 mil, cirka 1 500 kronor.Därför är det lönsamt från dag ett att välja en Niro med stickkontakt.Det betyder att man med laddhybridversionen måste tjäna in en prisskillnad 48 157 kronor.Gasbilar får 10 000 kronor i bonus, oavsett CO2-utsläpp.För dieseldrivna fordon är värdet av befrielsen högre eftersom fordonsskatten för dessa innehåller ytterligare komponenter.I miljöbilsdefinitionen tas hänsyn till bilens vikt vilket gör att även små dieselbilar klarar kraven.
Räkna med att bilen drar 1,5 kWh per mil när den går.


Sitemap