Main Page Sitemap

Kortspelet whist


Denna önskan blev ett steg mot vår tids bridge.
Sista kortet, som ju gick till givaren, visades upp som trumf.
Om man spelar med trumf, bestäms trumffärgen genom att man vänder upp ett kort ur leken.Spelet är indelat i wow t21 set bonus två moment.Whist ansågs långt in på 1700-talet inte vara »fint«.Isbn, norlin, Bo (1996).Medspelaren tar sticket och spelar ut i din färg.Kan han inte ta sticket, så vet han till nästa gång, då han kommer in och får bingolotto idag ettans bingo spela ut, vilken färg som är din bästa och som du kan ta spel.Välj trumf genom att dra ett kort från högen.Då ska du begära spel För att gå hem, d v s vinna spelet, måste du och din medspelare ta 7 stick.Ett vanligt sätt att föra protokoll på är att efter budgivningen notera antalet bjudna stick för varje spelare.Tjugo år senare sade en annan kortspelskännare att den då snabbt växande bridgespelarmassan var helt okunnig i whist!Du kanske aldrig kommer in och får spela ut dina säkra kort.Partnerskapets utveckling ledde på 1800-talet (t.ex.Det är brukligt att man därefter vänder och ökar på med ett kort i taget tills man är tillbaka till utgångsläget.På motsvarande sätt kan du göra i pass-spelet.
Kortspel med syfte att ta stick förekom redan vid tiden för spelkortens ankomst till Europa på 1300-talet.
Dock finns det inget trumftvång.


Sitemap