Main Page Sitemap

Fulltofta slot


Fulltofta, frostavallen, snogeholm, rutebeskrivelse, skåneleden - Nord till sydleden begynder ved Hårsjö (1.
Man går langs Finjasjön og videre ned til.
Du kan dog også vandre til Malmø eller Snogeholm.
SE OGSÅ - Skåneleden - fra ås til ås - Skåneleden - fra kyst til kyst - Skåneleden - Öresundsleden - Skåneleden - Österlenleden Markering af Nord till sydleden Skåneleden - Nord till sydleden er markeret med orange ringe rundt om træer og stolper.Etape) sydvest for Vittsjö.Der er også flere naturreservater langs vandreruten,.Nord till sydleden er en del af Skåneleden.Trolleskogen ved Torna Hällested (på højde med Lund).Nord till sydleden byder på let vandring med varierede natur- og kulturoplevelser.Her midt i Skåne går vandreruten også gennem Frostavallen - et friluftsområde 140 meter over havet med fine bade- og fiskemuligheder.Mod øst: Du kan også gå østpå og ind.Folderen Snogeholm kan være god at have med, hvis du fx indleder turen ved Snogeholm og skal finde ind på vandreruten.Og har lille tekst om hver etape.Fulltofta mellem Hör og Hörby.Bestil også gratis detailkort, hvis du køber kortet "Skåneleden 2 Nord-sydleden kan du vælge om du også vil modtage tre gratis foldere med detaljerede kort over nogle af områderne på ruten.Gamle vandmøller og savværker ved åer og fosser vidner om tidligere tiders foretagsomhed, og flere steder dukker spor op fra de dansk-svenske krige i 1600-tallet, hvor Danmark mistede Skåne til Sverige.Shelteret i Höghult mellem.De tre kort er lidt mere detaljerede end kortet Skåneleden 2 Nord-sydleden, og de dækker følgende områder, som vandreruten passerer igennem: 1: Vandreområdet.Du kan købe kortet, skåneleden 2 Nord-sydleden i vores webshop.Etape på Nord till sydleden.
De fleste etaper er dog 10-20 km lange og dermed udmærkede til en dagstur.
Vandreruten fra kyst til kyst og strækker sig sydover gennem et skovrigt top 10 online casinos 2017 landskab i retning mod Finjasjön ved.

Skånes Dyrepark (etape 6 med mulighed for at se de nordiske dyr i store indhegnede områder (entré til dyreparken).
Den nordlige del af ruten - fra starten ved Hårsjö til Hörby midt på vandreruten - går overvejende gennem et skovrigt landskab.
(GPS til shelter ved rutens start vest for Vittsjö:.3129,.5818 (WGS84: Decimal).


Sitemap