Main Page Sitemap

Flush kortspel


Antal spelare : 1-2 ( i varianten även fler).
Triss : tre kort med twin casino bonuscode samma valör.
Därefter ska resten av spelarna följa färg och lyckas ta över kommandot på utspelet genom att slå det lagda kortet.Vinnaren av sista sticket erhåller 5 poäng.Alternativa regler :.Man måste ha minst 15 poäng för att få deklarera Chicago.Ett par upp till kåk ger samma som tidigare 1-6 poäng (se tabellen ovan).Högsta kort (om ingen spelare har någon av ovanstående kombinationer så jämförs först högsta korten, sen näst högsta osv tills någon är bäst).Spelarna anger muntligt i tur och ordning, med början på förhand, vad för slags kort de har på sin hand."Dead man's hand" - Den hand wild Bill Hickock hade online poker coaching när han sköts till döds.I den formen har pokerpatiensen också den fördelen framför vanlig poker att man kan eliminera slumpmomentet och låta enbart skickligheten fälla utslaget.Detta öppnar för möjligheten att bluffa.v.s satsa som om man har väldigt bra kort och hoppas att kvarvarande spelare lägger sig.Från högsta till lägsta:, och.I Chicago räcker det vanligtvis med att man säger till exempel "två par" eller "triss" utan att närmare precisera vilka par eller vilken triss.Här följer det engelska,amerikanska samt det vanligaste svenska poängsystemet.Tar dom pengarna slut kan man gå med igen med en ny summa i sin spelkassa att spela bort då nästa giv startar.Har man ropat chicago lägger man första kortet i utspelet, oavsett vems tur i turordningen det egentligen.Handens värde redigera, handen värderas enligt följande (fallande, bästa handen överst) : Royal Flush, straight Flush, four of Kind.När samtliga spelare gjort ett byte delas poäng ut till den spelare som har den högsta handen poäng.En spelare som får fyrtal kan däremot välja mellan att få 8 poäng eller nollställa sina motståndares poäng.Det är inte så mycket man gör med korten (i en del spel förekommer byten) utan det är satsandet som är vad poker handlar.


Sitemap