Main Page Sitemap

Bonus malus beräkning blandad eller landsväg


bonus malus beräkning blandad eller landsväg

CO2 avgift (140-uppåt 0 gram x 107kr 0kr.
I tredje stycket införs en bestämmelse med innehållet att om det i vägtrafikregistret finns uppgift om fordonets priest t21 bonus koldioxidutsläpp vid viktad/blandad körning är det den uppgiften som ska användas.Bestämmelsen behandlas i avsnitt.7.I den nya wltp-körcykeln (grön kurva) pressas bilarna mer, accelererar fortare och körs snabbare.Utred- ningen bör också enligt direktiven utreda och lämna förslag avse- ende fordonsbeskattningen i systemvårdande syfte.I första stycket samlas information som tidigare fanns på olika ställen i lagen om varifrån uppgift om fordons utsläpp av koldioxid hämtas när denna behövs för att bestämma storleken på fordons- skatten.Nedc-testet har egentligen bara två profiler, stads- och landsvägskörning.För lätta fordon som beskattas utifrån koldioxid och som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle, förutom gasol, är fordonsskatten lägre i förhållande till fordonets koldioxid- utsläpp.Fördelningen är alltså ungefär 70 procent i det koldi- oxidbaserade och 30 procent i det viktbaserade systemet av det totala antalet fordon i trafik.1 1 Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.Bilar som redan är i trafik före den eller tillverkade innan 2018 omfattas inte.Utgångspunkten för utredningens uppdrag ska vara att skapa ett sammanhållet, renodlat och tydligt system för fordonsbeskattning i syfte att minska transportsektorns klimatpåverkan och öka andelen miljöanpassade fordon så att den långsiktiga prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta kan nås på ett kostnadseffektivt sätt.I översynen ingår också att analysera hur fordonsskatteuttaget, inklusive skattenivåer, för motorcyklar bör utformas.

Bonus gäller för fordon med CO2-utsläpp på max 60 gram per km, samt fordon som drivs på gas.


Sitemap