Main Page Sitemap

Bonus malus bensinbilar
bonus malus bensinbilar

2020-21 kan Stockholm komma att införa miljözoner.
Hyundai Ioniq, elbil, 101.
Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.Nedgången ska ses i ljuset av att förra året och i synnerhet första halvåret visade på case opening daily bonus rekordhöga siffror inför ikraftträdandet av Bonus-malussystemet den 1 juli, då många passade på att förnya sin fordonsflotta.Nollutsläppsbilar, i dag batteridrivna elbilar, får 60 000 kronor i bonus.Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har AdBlue teknik som reducerar utsläppen av kväveoxider kraftigt.Du som köper begagnad bil före blir inte påverkad av systemet.Det nya alternativet använder en 2,0-litersmotor och en starkare elmotor.BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.Andelen laddbara bilar av nybilsregistreringana väntas enligt den nya prognosen uppgå till 24 procent under 2020 och 30 procent under 2021, jämfört med 19 respektive 25 procent enligt den tidigare prognosen, fortsätter Jessica Alenius.Vilka är de största nyheterna?Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF, detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.Sverige håller sig väl framme i ett internationellt perspektiv när det gäller introduktionen av laddbara bilar.Ska du endast köra bilen utanför storstäder kan du välja valfri dieselbil.
Det införs i stället en bonus för bilar som släpper ut högst 60 gram CO2/km.
BMW i3, elbil,.

Sitemap